<h2>Commodore 64</h2>

Skjermbilete frå C64 til LED-TV

Skjermbildet frå C64 vart vanligvis overført som antennesignal, men C64 var også den første datamaskina med S-video -utgang. Det er dermed mogleg å kople C64 til ein TV med S-video, video eller (Y/C) SCART-inngang med den rette overgangen: Tilgang
Overgangen frå C64-video til S-video kan kjøpast til dømes frå Protovision-butikken: C64 to Mini DIN for LCD TV. Overgangen kan også lagast etter instruksjonane på C64-Wiki Videoconnector eller baserast på kopingsskjemaet på Star Commander sida koblingsskjema. Dei andre overgangane finnast i dei fleste audio- og videobutikkar.

Min C64-video til S-video overgang laga eg i 2007 omtrent som etter C64-Wiki.