<h2>Commodore 64</h2>

C64 programmering - av meg

Eg programmerte ein del på C64, og var innom både Basic og C64 assembler code. Noko av det eg var innom kan du finne under.

The Great Giana Sisters - gjennom å studere assemblerkoden laga eg ein "cheat" som du ikkje kan finne andre stadar:
reset
POKE 8258,0
FOR X=0TO7: POKE51136+X,170:NEXT
SYS 2083
dvs tape-gjording til øvre pinne 3 på User Port
- gir uendeleg med liv
- synleggjer dei hemmelege utgangane
- startar spelet på nytt